herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXVI-486-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego tereny położone w miejscowościach: Międzywodzie dla działki nr 827/44 w rejonie ulicy Turystycznej oraz Lukęcin dla części działki nr 514 na cele bazy ratowników plażowych, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. do kwoty 65 000,00 zł.