herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXVI-477-2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, tj. umarzania, odraczani i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dziwnów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.