herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXIV-439-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na działalność związaną z wodną turystyką śródlądową (wypożyczalnia sprzętu wodnego, miejsce postojowe dla jednostek pływających, możliwe zaplecze gastronomiczne, noclegowe, sanitariaty, prysznice, dostęp do wody pitnej, podłączenie do energii elektrycznej) z możliwością posadowienia obiektów nietrwale związanych z gruntem po uprzednim zgłoszeniu do właściwych organów lub za pozwoleniem na budowę, na okres przekraczający rok budżetowy