herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXIV-436-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów wg zakresu określonego Uchwałą Nr XXIV-140-2008 Rady Miesjkiej w Dziwnowie z dnia 26 lutego 2008 r. do kwoty 21 563,50 zł.