herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr XXXV-366-2006

Uchwała Nr XXXV / 366/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa za rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, nr162 poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055,Dz.U. 116 poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) – Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje :

§ 1. Na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2005 i jej wniosku do Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta , zaopiniowanemu pozytywnie przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Szczecinie Rada Miejska po dokonaniu oceny „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2005 r. „ udziela absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa Panu Zbigniewowi Zwolanowi .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 09:06