Przebudowa ul. Osiedle Rybackie z przyłączem kanalizacji deszczowej ETAP II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-03-10 12:13:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 12:13:29 239 razy
2 przedmiar.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 12:34:05 246 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-04-07 13:45:52
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-04-26 15:35:36