Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Zatocznej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-02-18 13:46:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Boisko_wielofunkcyjne_w_MiA_dzywodziu.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-18 13:46:46 354 razy
2 projekt_z_przedmiarem.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-18 13:49:40 304 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_na_pytanie_-_boisko_Miedzywodzie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 14:01:29
2 Odpowiedz_na_pytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-02 08:59:08
3 Odpowiedz_na_pytania_-_02.03.2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 08:36:01
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-03-31 13:01:29
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-08-02 12:38:31