Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Małej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-02-16 10:41:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_budowa_oA_rodka_zrdowia.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 10:41:18 144 razy
2 DokumentacjaOsrodek.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 10:41:18 174 razy
3 Projekt_pdf.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 10:10:20 106 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_Osrodek_Zdrowia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 09:28:15
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-03-24 15:26:41
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-04-12 15:52:41