Zaprojektowanie Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-02-16 10:24:54
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2010-02-23 09:26:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 10:24:54 259 razy
2 DokumentacjaSWD.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 11:56:37 239 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-18 14:02:54
2 Odpowiedz_SUW_-_Strzezewo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 09:25:11
3 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-23 09:26:04
4 Odpowiedz_na_pytania_-_SUW_Strzezewo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 14:00:52
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-03-31 13:34:44
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-08-02 12:37:08