Wywóz i zagospodarowanie, lub unieszkodliwienie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu w ilości maksymalnej 2500 Mg do końca roku 2010

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-02-15 11:52:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 11:52:59 99 razy