Pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa promenady widokowej oraz ciągów pieszych od ul. Parkowej do ul. Żeromskiego, budowa węzłów sanitarnych przy zejściach na plażę oraz budowa oświetlenia w miejscowości Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-01-05 13:32:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt_promenady.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-01-05 13:29:55 130 razy
2 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-01-05 13:32:50 133 razy
Odwołania
1 Protest.pdf 2010-01-29 14:32:58
2 Odpowiedz_na_protest.pdf 2010-01-29 14:33:13
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-01-21 08:34:11
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-02-16 11:04:09