Wykonywanie prac planistycznych polegających na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf 2009-12-31 13:23:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-31 13:23:51 123 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-01-27 09:56:41
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-02-16 11:05:12