Przebudowa odcinka ul. Osiedle Rybackie z budową miejsc postojowych oraz budową przyłączy kanalizacji deszczowej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2009-10-21 14:07:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-21 14:18:31 282 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania_oferenta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-11-05 15:02:13
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-11-18 07:46:10