Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dziwna dz. nr 854/43 oraz część dz. nr 787

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2009-10-20 15:15:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ul._Dziwna.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-20 15:15:18 205 razy
2 Dokumentacja_sieci_oswietlenia.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-10-22 10:07:37 171 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-11-13 15:00:33
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-01-29 11:53:04