Remonty cząstkowe nawierzchni i bieżące utrzymanie oznakowania dróg na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Remonty_czA_stkowe_nawierzchni_i_bieA_A_ce_utrzymanie_oznakowania_drA_g_na_terenie_Gminy_DziwnA_w.pdf 2009-07-02 10:19:55
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-02 10:19:55 14 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2009-07-31 09:21:00
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-08-11 11:19:17