Przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osób dorosłych w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przygotowanie_i_wydawanie_obiadA_w_dla_uczniA_w_SzkoA_y_Podstawowej_i_Gimnazjum_oraz_osA_b_dorosA_ych_w_stoA_A_wce_SzkoA_y_Podstawowej_w_Dziwnowie.pdf 2009-06-16 07:53:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-06-16 07:53:35 21 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2009-06-26 07:44:35
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-06-30 12:15:13