Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 PrzeglA_d,_naprawa,_bieA_A_ce_utrzymanie_i_konserwacja_oA_wietlenia_ulicznego_na_terenie_Gminy_DziwnA_w.pdf 2009-05-19 15:05:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-19 15:05:49 37 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie_ofertowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 13:27:24
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-06-10 13:01:28
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_Uslugi.pdf 2009-07-02 14:36:24