Remont Pirsu w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Remont_Pirsu_w_MiA_dzywodziu.pdf 2009-05-15 14:43:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-15 14:43:29 42 razy
2 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-18 13:03:28 20 razy
3 Przedmiar_robA_t_-_elektryka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 12:15:55 41 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienie_-_Remont_Pirsu_w_MiA_dzywodziu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 13:28:43
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2009-06-18 14:48:59
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-06-18 15:00:38