Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_PrzeglA_d,_naprawa,_bieA_A_ce_utrzymanie_i_konserwacja_oA_wietlenia_ulicznego_na_terenie_Gminy_DziwnA_w.pdf 2009-04-29 14:11:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-29 14:11:17 36 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_u_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2009-05-19 14:45:09