Ogłoszenie - Wyłożenie posadzek z płytek antypoślizgowych w Szkole Podstawowej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_WyA_oA_enie_posadzek_z_pA_ytek_antypoA_lizgowych_w_Szkole_Podstawowej_w_Dziwnowie.pdf 2009-04-27 13:34:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-27 13:34:36 54 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-11 13:38:09
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-05-29 14:46:41
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-06-09 07:44:29