Ogłoszenie - Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Dziwnów w miejscowościach Międzywodzie, Dziwnów i Łukęcin

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Zapewnienie_obsA_ugi_ratowniczej_na_plaA_ach_strzeA_onych_gminy_DziwnA_w_w_miejscowoA_ciach_MiA_dzywodzie,_DziwnA_w_i_A_ukA_cin.pdf 2009-04-10 11:04:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-10 11:04:07 65 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-05-14 08:35:57
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-06-09 07:55:13