Ogłoszenie - Dostawa i montaż przepompowni głównej (PG) w studni nr 2 w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Dostawa_i_montaA__przepompowni_gA_A_wnej_(PG)_w_studni_nr_2_w_Dziwnowie.pdf 2009-04-10 11:02:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-04-10 11:02:36 38 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-04-23 14:11:09
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-06-09 07:54:33