Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie, odzysk lub unieszkodliwienie 2 500 Mg odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczlni ścieków w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_OdbiA_r_i__zagospodarowanie,_odzysk_lub_unieszkodliwienie_2_500_Mg_odwodnionych_komunalnych_osadA_w__A_ciekowych_z_oczyszczlni_A_ciekA_w_w_MiA_dzywodziu.pdf 2009-01-29 15:19:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-01-29 15:19:44 38 razy