Ogłoszenie - Sporządzanie projektów decyzji i postanowień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_SporzA_dzanie_projektA_w_decyzji_i_postanowieA__w_przypadku_braku_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.pdf 2008-12-22 14:24:55
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-22 14:24:55 51 razy
2 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-12-22 14:26:35 46 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy.pdf 2009-01-15 07:43:31
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2009-02-10 14:29:16