Przebudowa ul. Osiedle Rybackie wraz z budową oświetlenia

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Przebudowa_ul._Osiedle_Rybackie_wraz_z_budowA__oA_wietlenia.pdf 2008-11-06 15:01:09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-11-06 15:01:09 76 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-12-01 14:06:15
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-12-22 10:42:05