Ogłoszenie - Remont kaplic cmentarnych w Dziwnowie i Miedzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Remont_kaplic_cmentarnych_w_Dziwnowie_i_Miedzywodziu.pdf 2008-10-03 08:14:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-10-03 08:14:04 83 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2008-10-29 15:11:12
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-11-18 13:25:48