Ogłoszenie - Wykonanie koncepcji odwodnienia dla Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_-_Wykonanie_koncepcji_odwodnienia.pdf 2008-09-17 15:31:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-09-18 09:26:44 55 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2008-10-15 15:00:55
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzielenieu_zamA_wienia.pdf 2008-10-27 12:13:51