Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę mieszkań komunalnych w Międzywodziu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Wykonanie_dokumentacji_projektowej_budowlano_-_wykonawczej_na_budowA__mieszkaA__komunalnych_w_MiA_dzywodziu_wraz_z_zagospodarowaniem_terenu..pdf 2008-07-31 08:19:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-07-31 08:19:06 56 razy
2 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-08-07 14:08:34 33 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacje_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-07 14:08:34
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-08-14 13:25:36
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zmowienia.pdf 2008-09-03 15:14:14