Ogłoszenie -Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z realizacją I i II etapu budowy promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf 2008-06-25 12:56:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-06-25 13:12:45 130 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-10 14:02:41
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-09-15 12:12:26
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-09-30 14:28:46