Ogłoszenie - Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Szosowa od skrzyżowania z ulicą Kościelną do budynku nr 7 oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Przebudowa_odcinka_drogi_gminnej_a___ul._Szosowa_od_skrzyA_owania_z_ulicA__KoA_cielnA__do_budynku_nr_7_oraz_utwardzenie_terenu_pod_miejsca_postojowe.pdf 2008-06-19 09:43:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-06-19 09:43:53 55 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-07-17 08:56:39
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-08-19 08:28:30