Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę Przychodni Zdrowia w Dziwnowie przy ul. Małej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Wykonanie_dokumentacji_projektowej_budowlano_-_wykonawczej_na_budowA__Przychodni_Zdrowia_w_Dziwnowie_przy_ul._MaA_ej.pdf 2008-06-03 12:38:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-06-03 12:38:40 55 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-06-25 15:33:06
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-07-11 14:56:40