Ogłoszenie - Budowa zbiorników retencyjnych na ujęciu wody w Strzeżewie wraz z automatyką i współpracującym zestawem hydroforowym

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Budowa_zbiornikow_retencyjnych_na_ujeciu_wody.pdf 2008-04-28 15:07:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-04-28 15:50:49 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_Ofertowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-13 14:43:23
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-05-27 14:23:15
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-07-08 14:37:29