Ogłoszenie - Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Dziwnów w miejscowościach Międzywodzie, Dziwnów i Łukęcin

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Zapewnienie_obs_ugi_ratowniczej_na_pla_ach_strze_onych_gminy_Dziwnow_w_miejscowo_ciach_Miedzywodzie,_Dziwnow_i__ukecin.pdf 2008-04-28 15:03:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-04-28 15:03:05 59 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-05-19 15:24:59
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2008-07-01 09:32:00