Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę Przychodni Zdrowia w Dziwnowie przy ul. Małej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Wykonanie_dokumentacji_projektowej_budowlano_-_wykonawczej_na_budowe_Przychodni_Zdrowia_w_Dziwnowie_przy_ul._Ma_ej.pdf 2008-04-24 14:23:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-04-24 14:23:57 51 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie_ofertowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-05 13:21:39
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_uniewa_nieniu_postepowania.pdf 2008-05-12 10:51:00