Ogłoszenie - Dostawa polielektrolitu (emulsji) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Dostawa_polielektrolitu_(emulsji)_na_potrzeby_oczyszczalni__ciekow_w_Miedzywodziu.pdf 2008-04-14 13:30:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-04-14 13:30:10 41 razy