Dostawa i montaż placu zabaw na terenie przedszkola w Dziwnowie oraz dwóch placów zabaw na terenie Gminy Dziwnów.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_-_Dostawa_placu_zabaw.doc 2008-03-21 13:41:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dostawa_placu_zabaw.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-03-21 13:41:54 310 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2008-04-04 13:23:57
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-04-22 08:06:50