Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Odbior_i_zagospodarowanie_odwodnionych_komunalnych_osadow__ciekowych__z_oczyszczalni__ciekow_w_Miedzywodziu.pdf 2008-03-10 12:41:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 12:41:35 42 razy