Ogłoszenie - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Utrzymanie_czysto_ci_i_porz_dku_na_terenie_Gminy_Dziwnow.pdf 2008-02-15 15:35:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-02-15 15:35:06 93 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_-_Ogloszenie_-_Utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_Gminy_Dziwnow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-18 14:20:36
2 Wyja_nienie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-28 09:07:09
3 Modyfikacje_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-19 10:16:44
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2008-04-09 11:05:06
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-05-05 13:14:14