Ogłoszenie - Przebudowa odcinka ul. Dziwna w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Przebudowa_odcinka__ul._Dziwna_w_Dziwnowie.pdf 2008-01-10 14:40:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-01-10 14:40:37 94 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_do_zapytan_ofertowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-24 09:49:04
2 Odpowiedzi_do_zapytan_ofertowych_z_dnia_24.01.2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-25 10:09:00
3 Odpowiedzi_do_zapytan_ofertowych_z_dnia_29.01.2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-29 11:58:24
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2008-02-08 12:03:25
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-04-04 11:04:56