Ogłoszenie - Sporządzanie projektów decyzji i postanowień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Sporz_dzanie_projektow_decyzji_i_postanowien_w_przypadku_braku_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.pdf 2007-12-19 10:59:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-12-19 10:59:39 61 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2008-01-14 13:13:38