Ogłoszenie - Dostawa kontenerów mieszkalnych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Dostawa_kontenerow_mieszkalnych.pdf 2007-12-07 12:16:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-12-07 12:16:32 44 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2008-01-17 13:58:38