Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Sporz_dzenie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_dla_cze_ci_obszaru_obrebu_-_Dziwnow_Miasto.pdf 2007-11-21 10:19:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-11-21 10:19:18 65 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-12-03 15:47:36
Udzielenie zamówienia
1 O_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-01-23 10:01:18