Ogłoszenie - Remont przepompowni P5 w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Remont_przepompowni_P5_w_Miedzywodziu.pdf 2007-10-29 13:10:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Remont_przepompowni_P5_w_Miedzywodziu.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-10-29 13:10:43 45 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.jpg 2007-11-29 15:20:10
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2007-12-14 14:41:46