Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Sporz_dzenie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_dla_cze_ci_obszaru_obrebu_-_Dziwnow_Miasto.pdf 2007-10-11 11:05:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-10-11 11:05:05 35 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_Og_oszenia_-_Sporz_dzenie_Miejscowego_Planu_Zagospodarowani_Przestrzennego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-25 15:20:10
2 Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-25 15:20:26
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-11-05 13:11:17