Ogłoszenie - Przebudowa odcinka ulicy Dziwnej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Przebudowa_odcinka_ulicy_Dziwnej_w_Dziwnowie.pdf 2007-10-03 09:58:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-10-03 09:58:28 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-10-16 15:03:57
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-11-05 13:12:27