Negocjacje na ustalenie warunków użyczenia Ośrodka Zdrowia


BURMISTRZ DZIWNOWA

Zaprasza do negocjacji na ustalenie warunków użyczenia Ośrodka Zdrowia

położonego w Dziwnowie , przy ul. Małej 3

w ramach usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej mieszkańcom Gminy Dziwnów

od dnia 1 stycznia 2007 r.

  1. Celem negocjacji jest wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i zawarcie umowy użyczenia obiektu ośrodka zdrowia w Dziwnowie.

  1. Oferty podmiotów przystępujących do negocjacji powinny zawierać koncepcję realizacji świadczeń medycznych w zakresie:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych:

  1. świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej,

- poradnia dla dorosłych,

- poradnia dla dzieci( zdrowych, chorych),

- całoroczna obsada lekarska - 2 osoby,

- sezonowa / VII - VIII/ obsada lekarska - 3 osoby,

  1. świadczenia pielęgniarki POZ - 4 osoby w tym:

- świadczenia położnej POZ,

- świadczenia pielęgniarki środowiskowej,

c) realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych,

d) wykonywanie badań laboratoryjnych - minimum 2 razy w tygodniu.

  1. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane w dni powszednie

w godz. 8.00 -18.00, w soboty w godzinach 8.00 - 12.00,

w szczególnych wypadkach poprzez świadczenie wizyt domowych

  1. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej wykonywane w ramach opieki wyjazdowej,

  1. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa użyczenia obiektu ośrodka zdrowia w Dziwnowie przy ul. Małej 3.

  1. Finansowanie świadczeń medycznych nastąpi w ramach umowy oferenta z NFZ.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zaproszenie do negocjacji - Ośrodek Zdrowia w terminie do dnia

31 sierpnia 2006 r. do godz. 15.30 na adres; Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów

VI. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 1 września 2006 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Negocjacje-uzyczenie_Osrodka_Zdrowia.doc 2006-08-02 12:10:12