Ogłoszenie - Remont nawierzchni chodnika na ulicy Słonecznej w Łukęcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Remont_nawierzchni_chodnika_na_ulicy_S_onecznej_w__ukecinie.pdf 2007-09-05 15:21:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-09-05 15:03:06 62 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-10-10 10:16:17
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2007-10-29 15:35:57