Ogłoszenie - Budowa płyty magazynowej osadu ściekowego w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Budowa_p_yty_magazynowej_osadu__ciekowego_w_Miedzywodziu.pdf 2007-08-22 14:24:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_p_yta_Miedzywodzie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 14:24:08 75 razy
2 Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-23 10:04:05 84 razy
3 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-27 10:05:24 62 razy
4 rysunki.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-08-31 11:50:11 60 razy
5 Kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-23 11:08:34 58 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-09-27 14:34:10
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2007-10-10 12:01:15