Ogłoszenie - Budowa Świetlicy w Dziwnówku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_-_Budowa__wietlicy_w_Dziwnowku.pdf 2007-08-22 14:10:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__wietlica_Dziwnowek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 14:10:32 78 razy
2 Projekt_Techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 14:18:42 189 razy
3 Dokumentacja_Elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 14:20:59 92 razy
4 Dokumentacja_Instalacyjno_In_ynieryjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 14:22:25 84 razy
5 Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_-_SWIETLICA_Dziwnowek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 14:42:25 202 razy
6 Przedmiar_Robot_-_Swietlica_Dziwnowek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-22 15:04:03 68 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-09-27 14:33:12
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2007-10-10 12:02:13