Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.09.2017.15.44.35_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-09-20 15:44:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.09.2017.15.44.45_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:44:45 26 razy
2 20.09.2017.15.44.58_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:44:58 11 razy
3 20.09.2017.15.45.07_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:45:07 11 razy
4 20.09.2017.15.45.14_ZaA__4_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:45:14 10 razy
5 20.09.2017.15.45.29_ZaA__5_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:45:29 9 razy
6 20.09.2017.15.45.38_ZaA__6_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:45:38 11 razy
7 20.09.2017.15.45.51_ZaA__7_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:45:51 9 razy
8 20.09.2017.15.46.01_ZaA__8_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:46:01 9 razy
9 20.09.2017.15.47.09_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-20 15:47:09 11 razy
10 21.09.2017.14.49.22_Projekt_promenada_MiA_dzywodzie.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-21 14:49:22 16 razy
Wynik postępowania
1 04.10.2017.15.30.48_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2017-10-04 15:30:48